ILZE BULATE

Man patīk un mani fascinē viss jaunais, neizpētītais un nezināmais...

Es jūtu skaņu visapkārt, mūziku it visā un to, ka katrs ar savu klātbūtni nepārtraukti radām nebeidzamu skaņu simfoniju. Mēs to izjūtam, to ieelpojam un no tās pārtiekam...

Mana visdziļākā vēlēšanās ir ar savu klātbūtni radīt un veidot tādu pasauli, kurā valda saskaņa, sapratne, izpalīdzība, līdzsvars, savstarpēja uzticēšanās un cieņa. Pasauli, kurā valda mīlestība un prieks!

MĀRTIŅŠ MIĻEVSKIS

Jau no agras bērnības darbojoties mūzikas lauciņā, man šķita, ka par skaņu viss ir skaidrs. Cik liels pārsteigums bija apjaust, ka nezinu gandrīz neko. :)

Pēdējie gadi manā dzīvē ir bijuši bezgalīgs sevis atklāšanas un iepazīšanas process, kas palīdzējis aizvien vairāk izjust sevi visumā un visumu sevī, ieraudzīt plašumus, par kuriem iepriekš neko nezināju.

Dalīties ar uzzināto, ieraudzīto un sajusto, ir tas, kas manī rada vislielāko prieku. Zinu, ka kopā mēs varam veidot daudz līdzsvarotāku pasauli.

LASVATA (Latvijas Skaņas Valodas terapijas Asociācija) galvenais MĒRĶIS vienmēr ir bijis sabiedrības izglītošana par daudzpusīgajām iespējām, kuras mums sniedz skaņa un kā TĀ nesaraujami ir saistīta ar ikvienu ikdienas dzīves mirkli.

Desmit gadu darbības laikā ir izmēģinātas visdažādākās darbības formas: rīkoti lielāki un mazāki semināri, konferences, esam organizējuši dažādas lekcijas un piedalījušies intervijās, ir uzkrāta individuālo konsultāciju darba pieredze un arī pieredze darbā ar grupām.

Visas iepriekš minētās darba formas ir bijušas lieliskas pieredzes un tās noteikti turpināsim nākotnē. Tomēr tieši šobrīd, mūsuprāt, ir vajadzība pēc pilnīgi citas, jaunas saskarsmes formas, kura būtu vairāk personīga no vienas puses un no otras puses- parādītu ko skaņa var dot katram ne tikai no profesionālā aspekta, bet tieši savām vajadzībām un savam līdzsvaram. Un tieši praktiskām ikdienas vajadzībām - kā būt līdzsvarā un stabilitātē šajā pilnīgi haotiskajā un nestabilajā laikā.

Daudzi meklē šādu iekšēju atbalstu un asociācija vēlas šādu vidi arī piedāvāt. Vidi, kurā ikviens jūtas mīlēts, gaidīts, saprasts un atbalstīts. Vidi bez politiskiem lozungiem, vidi bez polaritātes un cīņas.

Mēs zinām, ka skaņai, mūzikai un vārdam ir spēks šādu vidi nodrošināt. Un vēl mēs zinām, ka skaņa, mūzika un vārds - ir šis spēks!

Palīdzēt katru dienu mazliet vairāk iedrošināt sevi, vairāk ieraudzīt sevi, vairāk sadzirdēt sevi, vairāk pieņemt sevi, vairāk ticēt sev, vairāk piedot sev un vairāk mīlēt sevi. Ko šie vārdi PATIESĪBĀ UN PRAKTISKI nozīmē?

Tie nozīmē - savās acīs atmodināt “citu versiju” par sevi. Muzikāli runājot - vingrināties “dziedāt savu dziesmu” pašam sev!

Mēs aicinām pievienoties mums tos, kuri nav zaudējuši ticību labajam un kuri vēlas apgūt spēju paraudzīties uz ierastām lietām no citas puses.:) Tos, kuriem tīk uzdot citādus jautājumus..., un iespējams, saņemt arī citādas atbildes.:)

Platons ir sacījis: “Mūzas ir dāvājušas mums mūziku, lai palīdzētu dvēselei atjaunot tās kārtību un harmoniju.”

Lasvata nāk jaunā veidolā, ar paplašinātu izpratni par skaņas izmantošanas bezgalīgajām iespējām.

Ar vairāk kā 10 gadu laikā uzkrātu milzīgu eksperimentālu pieredzi par skaņas multi - dimensionalitāti, kā arī skaņas un mūzikas funkcionalititāti.

Mūsuprāt, pašas būtiskākās funkcijas šobrīd gan individuāli, gan kolektīvi - kā līdzsvarot savu emocionālo un mentālo telpu, izmantojot ļoti dažādas skaņas iespējas. Tad ar to arī sāksim!

Un katrs ceļojums sākas ar pirmo soli...

Šis laiks daudzus aicina uzdot citus jautājumus par sevi, par citiem, par pasauli, par visumu un par Dievu. Aicina arī veidot citas klausīšanās prasmes, lai saklausītu tās mums visvajadzīgākās un noderīgākās atbildes..

Šim nolūkam ir vērts attīrīt un atjaunināt savas iekšējās klausīšanās “antenas” dažādos līmeņos.

Šis process jāapgūst katram pašam.

Tāds ir arī perspektīvais mērķis - radīt iespēju ikvienam, kurš to vēlas, to apgūt.