Par Mums


Biedrība "Latvijas Skaņas un Valodas Terapijas asociācija" (LASVATA)

Asociācija ir izveidota ar mērķi apvienot speciālistus, kuri vēlas meklēt jaunus, mūsdienīgus, iedarbīgus un veselībai draudzīgus paņēmienus un metodes, lai padarītu ikdienas dzīvi sakārtotāku, vieglāku, veselīgāku, priecīgāku un jaunām idejām, iespējām un risinājumiem piepildītāku – bērniem un pieaugušajiem.

LASVATA uzmanība un interese ir vērsta uz iespējām, kādas var dot mūzika un skaņa, un ar tām saistītie paņēmieni un tehnoloģijas. Kā instrumentu mēs piedāvājam izmantot skaņu un mūziku.


Asociācijas galvenie uzdevumi:

   • Skaņas un valodas terapijas nozares attītīšana Latvijā;
   • Izglītojošu programmu, semināru, radošo darbnīcu organizēšana visā Latvijā;
   • Pasaules pieredzes pētīšana un popularizēsana Latvijā;
   • Pētnieciskā darbība;
   • Sadarbība ar radniecīgām organizācijām pasaulē.

Skaņa un mūzika kā terapijas instruments ir piemērots visiem - bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem. Piedāvāto paņēmienu un iespēju klāsts ir ļoti plašs un daudzveidīgs.

Mūsu mērķis ir uzsvērt - mūzikas un skaņas izmantošanas nolūks nav ko izmainīt; tās mērķis ir atvērt to lielāko iespēju potenciālu, kas snauž katrā un gaida to mirkli, kad tiks atvērts.


Kad mūzika un skaņa var būt noderīga?

Bērniem:

   • Visos Valodas uztveres traucējumu gadījumos;
   • Uzvedības un uzmanības nenoturības gadījumos;
   • Zemas pašvērtības un pascieņas paaugstināšanā;
   • Emocionālās nelīdzsvarotības gadījumos;
   • Visāda veida mācīšanās traucējumu gadījumos (runa un valoda, līdzsvars un koordinācija, atmiņa, uzmanība un koncentrēšanās spējas, sociālās iemaņas, radošās spējas, muzikalitāte, motorā funkcija utml.)

Pieaugušajiem:

   • Emocionālam un mentālam līdzsvaram;
   • Stresa līmeņa samazināšanā;
   • Atmiņas uzlabošanai;
   • Svešvalodu apguvē;
   • Dažāda veida sāpju – emocionālu, mentālu, garīgu un fizisku samazināšanā;
   • Saskarsmes spēju uzlabošanā;
   • Pašcieņas un pašvērtējuma paaugstināšanā;
   • Prasmē atslābināties- emocionāli, mentāli, fiziski;
   • Izpratnes un apziņas spēju paplašināšanā.