Mūzika Ūdens Kristālos

2010. gada rudenī, pēc Latvijas Skaņas Valodas Terapijas Asociācijas uzaicinājuma, Masaru Emoto ar kundzi viesojās Latvijā. Viesi tikās ar žurnālistiem un prezentēja semināru Latvijas Universitātē.

Ir zināms, ka mūsu organisms satur ap 70% ūdens un ūdens ir lielisks skaņas vadītājs. Tātad skaņa ir tas dabīgais instruments, ko varam lietot ikdienā, lai uzturētu līdzsvarā sava ķermeņa iekšējo ūdeni.

Masaru Emoto pētījumi un atklājumi tiešām nav domāti tikai kā teorētiski skaists koncepts, par ko uz mirkli sajūsmināties un tad nolikt malā. To nolūks ir pavisam praktisks- sākt aizdomāties, ka mēs katrs veidojam savu iekšējā un ārējā ūdens kvalitāti ar domām, emocijām un sajūtām, kurām sevī atļaujam ienākt un kuras no sevis raidām pasaulē. Pētījumu dziļākais nolūks ir rosināt aizdomāties par to, ka viss apkārt esošais ir savstarpēji nesaraujami cieši saistīts. Mēs esam mūzika un mēs- gan bērni, gan pieaugušie radām mūziku. Kāda tā ir? Šis jautājums paliek atklāts...

Masaru Emoto ir pārliecināts - ja sirds un prāts ir līdzsvarā, tad arī ūdens būs līdzsvarā.

Piedāvājam dažus fragmentus no semināra.


Nākamajos divos video pirmēros ir iespējams iepazīties ar bezgalīgi skaisto ūdens kristālu pasauli, kuri atspoguļojas Latvijas Valsts himnā un Mārtiņa Brauna dziesmā Saule Pērkons Daugava.


Skaņas Kamertoņu masāža